Vražda v Dubnici. Polícia konala

DUBNICA NAD VÁHOM – Polícia sa ohradila, že v rámci vraždy v Dubnici nad Váhom konala. Priblížila aj chronológiu vyšetrovania daného prípadu.

Keďže v súvislosti s trestným činom úkladnej vraždy v Dubnici došlo k šíreniu nepravdivých správ a dezinterpretáciám ohľadom činnosti a zákonných možností Policajného zboru, muži zákona zverejnili celú chronológiu týkajúcu sa tejto tragickej udalosti a práce polície.

Polícia v minulosti páchateľa obvinila, navrhla prokuratúre podanie návrhu na väzbu, do ktorej bol príslušným súdom vzatý a z ktorej bol muž napokon prepustený na základe znaleckého posudku z odboru psychiatrie. Páchateľ bol istý čas hospitalizovaný na psychiatrii, odkiaľ bol neskôr na základe psychiatrov prepustený. Po tomto čase do spáchania vraždy nikto na neho nepodal trestné oznámenie.

Prípad sa takto začal podľa vyjadrení polície:

  • 22.12.2021 – Matka poškodenej prišla na obvodné oddelenie, kde podala trestné oznámenie vo veci podozrenia zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu súvisiace s prijatými listovými zásielkami od osoby Ján M. Prípad bol prekvalifikovaný na skutok prečinu nebezpečného prenasledovania
  • 23.2.2022 – Bolo začaté trestné stíhanie a zároveň vznesené obvinenie Jánovi M. za prečin nebezpečného prenasledovania. Polícia aktívne na prípade pracovala (opakované pokusy o doručenie uznesenia a výsluch obvineného tak v Dubnici nad Váhom, ako aj v mieste jeho trvalého pobytu, vykonávané opakované previerky k pobytu a zabezpečeniu obvineného k úkonom)
  • 18.3.2022: Bol vykonaný výsluch obvineného v mieste trvalého pobytu
  • 29.3.2022: Bola spracovaná žiadosť o ustanovenie obhajcu z dôvodu pochybností o duševnom stave a spôsobilosti obvineného, ktorý bol napokon ustanovený súdom v apríli 2022
  • 22.4.2022: Bol vydaný súdny príkaz na vyšetrenie duševného stavu obvineného
  • 3.5.2022: Po Jánovi M. bolo vyhlásené pátranie na území SR
  • 14.5.2022: Ján M. bol zadržaný. Polícia v krátkom čase spracovala podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby z dôvodov pokračovania v trestnej činnosti. Okresný súd v Trenčíne ho vzal do väzby

Znalecký posudok:

V prípade bol vypracovaný znalecký posudok z odboru zdravotníctvo a farmácia, odvetvie psychiatria, v ktorom znalec konštatuje, že obvinený Ján M. nebol v čase spáchania trestného činu schopný rozpoznať nebezpečenstvo svojho konania pre spoločnosť a toto svoje konanie nemohol v tom čase ovládať, pričom jeho pobyt na slobode v prípade neliečenia duševnej poruchy je pre spoločnosť nebezpečný. Znalec navrhol obvinenému uložiť ochranné psychiatrické liečenie ústavným spôsobom

  • 24.8.2022: Prípad bol ukončený s návrhom na zastavenie trestného stíhania na základe záverov znaleckého posudku. S návrhom vyšetrovateľa sa stotožnil o dva dni neskôr aj prokurátor. Polícia nemá dosah a vplyv na ďalšiu posudkovú činnosť odborníkov z odboru zdravotníctva, ako ani následnú rozhodovaciu činnosť príslušných štátnych orgánov
  • 26.8.2022: Obvinený bol prepustený z výkonu väzby a na základe žiadosti prokurátora príslušníkmi PZ eskortovaný a predvedený na psychiatrické oddelenie
  • 2.2.2023: Ján M. bol prepustený z psychiatrickej liečebne Sučany do ambulantnej starostlivosti. Od tohto dňa až do spáchania skutku úkladnej vraždy polícia neeviduje žiadne oznámenie poškodenej v súvislosti s protiprávnou činnosťou Jána M.

Policajný prezident nariadil kontrolu

Polícia v súčasnosti nad rámec uvedeného preveruje a zadovažuje všetky potrebné podklady a rozhodnutia súvisiace s obvineným Jánom M. za účelom posúdenia a preverenia možných prípadných pochybení zo strany štátnych orgánov a ďalších zúčastnených osôb na procese, z doposiaľ zadovážených podkladov nebolo zistené pochybenie zo strany príslušníkov PZ SR alebo akékoľvek zanedbanie si povinností policajta. Napriek uvedeným skutočnostiam prezident PZ Štefan Hamran nariadil prezidiálnu kontrolu tohto prípadu.

Môže sa Vám ešte páčiť...

Pridaj komentár a vyjadrí svoj názor

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.