U školákov narástol výskyt šikany

ilustračné foto: archív, int

Za posledné roky u školákov narástol výskyt šikany, ale aj jej ohlasovanie. Zároveň sa znížil počet bitiek.

Vyplýva to zo štúdie Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) Slovensko 2021/2022. Národná správa prezentuje hlavné zistenia týkajúce sa zdravia a so zdravím súvisiaceho správania 11-, 13- a 15-ročných školákov.

Výskyt fyzického násilia od roku 2014 klesá. „Menej ako 15 percent chlapcov a približne päť percent dievčat uviedlo, že sa zúčastnili na bitke aspoň trikrát v priebehu posledných 12 mesiacov,“ ukázala štúdia.
Od roku 2018 sa však zvýšil výskyt šikanovania u dievčat, narástol z piatich až ôsmich na šesť až 12 percent. Odborníci poukázali aj na výrazný nárast kyberšikany, a to u chlapcov aj dievčat z jedného až troch percent na štyri až desať percent.

Podľa štúdie je pozitívnym zistením, že v porovnaní s rokom 2018 menej školákov, ktorí zažili skúsenosť so šikanovaním, mlčí a zároveň sa viac z nich zdôverí učiteľom. Skoro tretina školákov zažila v škole výsmech, najčastejšie z postavy, konkrétne z nadváhy, pričom častejšie ho zažili dievčatá (23 percent) ako chlapci (15 percent).

Môže sa Vám ešte páčiť...

Pridaj komentár a vyjadrí svoj názor

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.