Tieto vodičské preukazy končia. Stihnite si vymeniť za nové

FOTO: polícia

Pripomíname vodičom, ktorým boli vodičské preukazy vydané v termíne od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004, aby nezabudli, že takýmto preukazom končí 31. decembra 2023 platnosť.


Ich držiteľom preto polícia odporúča, aby ich výmenu neodkladali na neskôr. Aktuálne polícia eviduje 168 314 vodičských preukazov, ktorých platnosť končí v tomto roku.

Ministerstvo vnútra už viac ako rok upozorňuje na potrebu výmeny starého typu vodičského preukazu za nový a už dlhodobo každý mesiac v tomto roku konštatujeme v priemere dvojnásobný nárast žiadostí o vydanie vodičského preukazu proti rovnakému obdobiu minulého roka.

Za posledné dva mesiace však záujem o vydanie vodičského preukazu stúpol enormne. Kým v druhom októbrovom týždni roku 2022 žiadalo o vodičské preukazy 5 372 osôb, v rovnakom týždni tohto roka to bolo až 14 184 osôb. To predstavuje nárast o viac ako 160 percent.

V treťom týždni októbra 2023 sme zaznamenali 13 637 žiadostí o vydanie vodičského preukazu. O nový vodičský preukaz možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Starý vodičský preukaz treba odovzdať na pracovisku Policajného zboru, kde vodič požiadal o nový, najneskôr v čase vydania nového dokladu.

Žiadosť o výmenu vodičského preukazu do 30 dní je spoplatnená správnym poplatkom 6,50 eura. Na výslovnú žiadosť poplatníka je možné vyhotoviť vodičský preukaz urýchlene do 2 pracovných dní. Správny poplatok je vtedy štvornásobný, teda 26 eur.

Osoba staršia ako 65 rokov žiadajúca o výmenu vodičského preukazu v štandardnej 30-dňovej lehote je od poplatku oslobodená. V zrýchlenom konaní do 2 dní však takisto uhrádza poplatok 26 eur.

Môže sa Vám ešte páčiť...

Pridaj komentár a vyjadrí svoj názor

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.