22. júna 2024

Šikanovanie žiaka v škole môže začať aj reakciami učiteľa

ilustračné foto: pixabay

11:35

„Pedagóg má byť vzdelaný aj v týchto výchovných oblastiach a v dnešnej dobe, kedy sa šikanovaniu venuje dostatočne veľký priestor, by mal práve on zachytiť prvé signály v triede, na škole, má mať v rukách sociálnu dynamiku triedy, vedieť ju využívať v prospech žiakov,“ zdôraznila psychologička.

Ako priblížila, učitelia by si mali všímať prejavy a správanie žiakov kontinuálne, aby zachytili už prvé signály. V súčasnosti podľa nej na viacerých školách pracujú podporné tímy či odborní zamestnanci, ktorých náplňou práce je aj práca s triedou.

Podotkla, že pedagógom môžu významnou mierou pomôcť s prevenciou šikanovania či agresívnym správaním detí. Postup, ako pracovať a predchádzať šikanovaniu, je pre školy a školské zariadenia zakotvený v smernici k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, avizovala Smiková.

„Prevencia má byť súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, vrátane pozitívneho vplyvu osobnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca,“ dodala.

Ďakujeme našim čitateľom za komentáre a príspevky, ktoré nám poslali. Ak máte aj vy na daný problém svoj názor, pošlite nám vaše názory na náš email.

ZDROJ: KRIMI správy facebook

Dostávajte najdôležitejšie udalosti dňa mailom, aby vám neuniklo nič podstatné: