Mládež čoraz viac siaha po drogách

smart

HUMENNÉ – Problematike protidrogovej prevencie na školách venuje polícia významné miesto.

Žiaci základných škôl a študenti stredných škôl predstavujú vo vzťahu k drogám rizikovú skupinu. Sú totiž jednoducho ovplyvniteľní a tak sa neraz stávajú ľahkou korisťou, ktorá sa nechá naviesť na užívanie drog.

Prednáškami a besedami sa snaží polícia žiakov informovať o trestnoprávnej rovine danej problematiky a tak zvyšovať ich právne vedomie.

Cieľom realizácie takýchto preventívnych aktivít je snaha predchádzať negatívnym následkom spojeným s legálnym aj ilegálnym užívaním drog.

Môže sa Vám ešte páčiť...

Pridaj komentár a vyjadrí svoj názor

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.