22. júna 2024

Matka chcela ponúkať svoju 8-ročnú dcéru na sexuálne služby

29.12. 2023 – 8:20

​Každoročne sa na Slovensku stane obeťou obchodovania s ľuďmi približne 15 detí. Vykorisťované sú nielen na sexuálne služby či formou núteného sobášu. „Mali sme prípad, kedy obchodovali s dieťaťom, ktoré malo 6 mesiacov. Nešlo o sexuálne zneužívanie, ale bolo to za účelom núteného žobrania. To dieťa bolo nástrojom na žobranie,“ uviedol Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality MV SR.

Počet detských obetí žiaľ stúpa. Páchateľmi sú často ľudia z ich blízkeho okruhu. Niekedy sú to aj samotní rodičia, tak, ako to bolo v prípade 8-ročného dievčatka. „Matka dieťa pripravovala pomocou hry s plyšovými hračkami. Ukazovala jej tak to, čo by malo robiť v prípade, že jej zabezpečí klientov či sexuálnych partnerov za účelom vykorisťovania,“ priblížila Soňa Grauzlová, riaditeľka informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Polícia či sociálna kuratela robia všetko preto, aby obetiam pomohli a zadržali páchateľov. Problém však častokrát nastáva na súde. Množstvo prípadov končí podmienečnými trestami, kedy sa páchatelia takýchto trestných činov vrátia pokojne domov.

Ak máte čo i len najmenšie podozrenie, nahláste to

„Takéto deti trpia neskutočným spôsobom. Dopady na ich integritu, psychiku a zdravie sú ďalekosiahle, v niektorých prípadoch doslova celoživotné,“ povedal Halcin. V prípadoch detských obetí obchodovania s ľuďmi ide často o deti z horších sociálnych pomerov so zlou finančnou situáciou. Dôležitá je pozornosť učiteľov či sociálnych pracovníkov, ktorí dokázali vo väčšine prípadov pomôcť odhaliť túto trestnú činnosť.

„Pokiaľ sú vyškolení a všímaví, tak identifikovali mnohé takéto prípady,“ súhlasila Grauzlová. Ak existuje najmenšie podozrenie, že sa niekto stal obeťou obchodovania s ľuďmi či sexuálneho zneužívania, je nevyhnutné zavolať na bezplatnú Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi alebo kontaktovať políciu na čísle 158. „Aj človek, ktorý vie o takých skutočnostiach a neoznámi tieto veci, jednak môže byť sám stíhaný, ale na druhej strane, viete, že niekde týrajú dieťa a nepoviete to, tak to je aj vnútorný problém,“ uviedol Jozef Halcin.

Na Slovensku existuje 16 informačných kancelárií pre obete trestných činov, ktoré nájdete na okresných úradoch. Zoznam všetkých aj podrobné informácie nájdete na stránke ministerstva vnútra – prevenciakriminality.sk. Fungujú zdarma a anonymne. „Vieme im poradiť a vieme im nastaviť podporu v oblasti psychologickej, právnej či sociálnej pomoci,“ uzavrel riaditeľ odboru prevencie kriminality MV SR.

Dostávajte najdôležitejšie udalosti dňa mailom, aby vám neuniklo nič podstatné: