22. júna 2024

Majú chodci na priechode skutočne prednosť?

ilustračné foto: pixabay

Slovenskí vodiči sú často kritizovaní a považovaní za tých menej ohľaduplných voči chodcom. Téme sa venoval Dopravný servis Žilina na sociálnej sieti.


Kolízie chodcov s motorovými vozidlami sú najmä v zimných mesiacoch častou príčinou dopravných nehôd. Okrem zníženej viditeľnosti, mokrej alebo zľadovatenej vozovky, tomu neraz prispieva aj všeobecne rozšírený mýtus, že chodci majú na priechode pre chodcov automaticky prednosť a prichádzajúci vodiči sú povinní im zastaviť.
Zákon o cestnej premávke v § 4 ods. 1 písm. f) síce uvádza, že „vodič je povinný dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov“, no v § 53 ods. 2 prednosť chodca obmedzuje tým, že „chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť.“
Chodec teda nemá absolútnu prednosť. Je povinný brať ohľad na prichádzajúcich vodičov a na priechod pre chodcov môže vstupovať len keď je presvedčený, že vozidlo stojí alebo mu prichádzajúci vodič jednoznačne dáva najavo, že má v úmysle zastaviť a zastavenie je vzhľadom na rýchlosť vozidla možné a bezpečné. Ak by chodec nevyhodnotil situáciu správne a vstúpil by na priechod pre chodcov aj napriek tomu, že vozidlo nestálo a došlo by ku kolízii, konanie chodca môže byť vyhodnotené ako vytvorenie náhlej prekážky a chodec môže byť vinníkom alebo spoluvinníkom dopravnej nehody.
Na Slovensku máme právnu úpravu postavenú na obozretnosti chodca, ktorý smie vstupovať na priechod pre chodcov len v konkrétnych prípadoch a vodič je povinný zastaviť a dať prednosť chodcovi najskôr, keď chodec vstúpi na priechod pre chodcov.
V mnohých krajinách je však situácia iná a zákon, napríklad v Rakúsku, vodičom prikazuje dať prednosť chodcovi už pri prejavení úmyslu vstúpiť na vozovku. Ide o zásadný rozdiel, ktorý sa pochopiteľne prejavuje aj v správaní vodičov. Správanie rakúskych vodičov tak vyplýva zo zákonov, ktoré platia na ich území. Ak by sa vodiči v Rakúsku správali ako na Slovensku, porušovali by zákon.
Len za rok 2022 bolo na Slovensku evidovaných až 265 dopravných nehôd spôsobených tým, že vodič nedal prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádzal cez priechod pre chodcov. Platí teda, aby chodci, ako tí najzraniteľnejší účastníci premávky, vo vlastnom záujme predchádzali situáciám, kedy je právo prednosti ťažšie vyhodnotiteľné a na priechod pre chodcov vstupovali len keď to je bezpečné.
Právny výklad: Judr. Juraj Gajdoš

Dostávajte najdôležitejšie udalosti dňa mailom, aby vám neuniklo nič podstatné: