25. mája 2024

Cesta pri Zelenom dvore je osudová najmä pre chodcov

Foto: Boris Macko, Štandard

27.12. 2023 – 18:35

Treba dodať, že obete sú väčšinou obyvatelia bývalej záhradkárskej lokality, z ktorej sa časom stala osada. Jej obyvatelia si pravidlá vysvetľujú po svojom. Často sa snažia prebiehať cez frekventovanú štvorprúdovku, kde je navyše povolených 130 km/h. Následky bývajú fatálne a pre vodičov zväčša ide o doživotnú traumu. Problém trvá už niekoľko rokov a za ten čas tam po zrážke s autami vyhasli životy viacerých chodcov.

Ako vidí problém polícia? „Uvedená cesta bola pretriedená rozhodnutím o usporiadaní cestnej siete z cesty PR3 na cestu prvej triedy I/20 s obmedzeným pripojením a obmedzeným prístupom s funkciou privádzača, ktorú môžu používať len vodiči motorových vozidiel. Správca komunikácie (NDS, a. s.) bol Krajským dopravným inšpektorátom KR PZ v Košiciach v januári 2022 prvýkrát vyzvaný na osadenie stredových zábran v takom výškovom rozsahu, ktoré budú maximálne zabraňovať ich prekonaniu nedisciplinovanými chodcami. Dňa 14. 3. 2022 bola táto požiadavka po ďalšej smrteľnej dopravnej nehode opakovane zaslaná NDS, a 25. 8. 2023 zaslaná aj ďalšia opakovaná výzva,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré Štandardu poskytla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

„Na pracovnej porade zvolanej správcom komunikácie (v gescii generálneho riaditeľa NDS, a. s.) vo februári 2022 kvôli riešeniu dopravno-bezpečnostnej situácie na úseku cesty prvej triedy I/20 obmedzeným prístupom a s obmedzeným pripojením v kilometroch 3 až 4 obojsmerne bolo jednou z úloh zriadenie pracovnej skupiny k uvedenej problematike. Uskutočnilo sa niekoľko stretnutí tejto skupiny. Do dnešného dňa však správca komunikácie nevykonal žiadne opatrenia,“ píše sa ďalej v stanovisku polície.

Diaľničný privádzač pri Zelenom dvore môže byť pascou pre vodičov. Nedisciplinovaní chodci tadiaľ zvyknú prebiehať na druhú stranu. Foto: Boris Macko

Treba dodať, že dopravné značenie na predmetnej ceste určuje príslušný cestný správny orgán, ktorým je okresný úrad, nie polícia. Krajský dopravný inšpektorát (KDI) však nesúhlasí s úvahami správcu komunikácie, že by na spomínanej ceste po zmene kategórie z R4 na cestu I/20 s obmedzeným prístupom a s obmedzeným pripojením, mala byť automaticky znížená rýchlosť zo 130 km/h na 90 km/h. Polícia argumentuje tým, že sa technické parametre cesty nijako nezmenili.

„Na vami uvedenom úseku eviduje polícia od 1. januára 2023 doposiaľ 5 dopravných nehôd. Z nich jedna bola, žiaľ, smrteľná. V roku 2022 došlo k 8 dopravným nehodám, z nich boli 2 smrteľné,“ uvádza ďalej polícia. V uplynulom týždni pribudla ďalšia spomínaná smrteľná nehoda, keď auto zrazilo chodca a ten zraneniam podľahol.

„Policajný zbor, samozrejme, je aj bude nápomocný pri akomkoľvek riešení, ktoré bude viesť k záchrane čo i len jedného ľudského života, môže však konať len v intenciách svojej pôsobnosti a zákona. Aj napriek tomu, že úsek cesty od Prešovskej cesty až po Zelený dvor nebol za posledné štyri roky vyhodnotený ako rizikový, polícia v tomto úseku pôsobí preventívne, najmä v súvislosti s kontrolou dodržiavania najvyššej povolenej rýchlosti. Rovnako tak boli zo strany Policajného zboru prijaté opatrenia spočívajúce vo zvýšenom monitorovaní daného dopravného priestoru hliadkami Policajného zboru. V minulosti bolo navrhnuté i osadenie stredových betónových zvodidiel, ktoré zamedzia oslňovaniu protiidúcich vodičov a zároveň zabránia prechádzaniu chodcov cez predmetnú cestu,“ uvádza ďalej polícia s tým, že kontaktovala aj mestskú časť Dargovských hrdinov, aby sa v rámci svojich možností, resp. v spolupráci s mestom Košice pokúsili vyriešiť nelegálne obývanie záhradných chatiek, ničenie plotov a následné prebieanie cez cestu.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) tvrdí, že určité opatrenia už vykonala. „Príslušný privádzač je vybavený oplotením, ktoré má zabrániť zveri prebiehať cez cestu a ohrozovať vodičov. Faktom ostáva, že si cez komunikáciu skracujú cestu chodci, pravidelne preto poškodzujú oplotenie a ohrozujú tak v prvom rade seba, ale aj ostatných účastníkov premávky. Chceli by sme opäť apelovať na chodcov, aby pre drobnú časovú úsporu neriskovali kolíziu s vozidlom,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré pre Štandard poskytol Tomáš Ferenčák z odboru marketingu a komunikácie NDS.

Dodal, že situáciou na danom úseku sa naďalej intenzívne zaoberajú. „Pravidelne opravujeme oplotenie, pričom ročné náklady spojené s opravami oplotenia predstavujú asi 15-tisíc eur. Osadili sme výstražné značenia a reflexné prvky, zhustili osadenie zvodidlových nadstavcov, zvýšili intenzitu monitoringu úseku Diaľničnou patrolou. Zároveň zabezpečíme odborné posúdenie lokality s ďalšími odporúčaniami,“ vysvetlil Ferenčák.

Máte pre nás TIP?
Kontakt na redakciu:

redakcia@krimi-spravy.sk

Dostávajte najdôležitejšie udalosti dňa mailom, aby vám neuniklo nič podstatné: